... GROUPS1
REVISTA MEXICANA DE FISICA, Vol. XVI, 2 (1967) pages 105-114.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...12
(Recibido: 19 abril 1967)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...23
Presented at the Congress of the Sociedad Mexicana de Física, Mérida, Octubre 25-29 1965.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... Daltabuit4
Becario, Comisión Nacional de Energía Nuclear, México.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Microcomputadoras
2000-12-14